• Chatchai

BKI ห่วงใยนักผจญเพลิงจากวิกฤติไฟป่าเชียงใหม่ มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1.65 พันล้าน


           บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ห่วงใยผู้ดูแลรักษาผืนป่า โดยนายอลงกรณ์ กาศทิพย์ ผู้จัดการภาคเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน (กลาง) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้แก่นักดับเพลิงและอาสาสมัครเชียงใหม่ จำนวน 3,300 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกำลังวิกฤติอยู่ในขณะนี้ ด้วยทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 1,650 ล้านบาท

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มดังกล่าวให้ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต 5 แสนบาท และค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อคน โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 4 จากขวา) และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีคณะกรรมการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ภาคเหนือ ร่วมมอบและเป็นสักขีพยาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228