• Chatchai

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลบริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI โดย น.ส.ปาริชาต อนุชิตชาตรี ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน (ซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 740,000 บาท ให้แก่นายพจนาท แสนนุภาพ และนายธีรนาท แสนนุภาพ ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นบุตรของนางเสาวลักษณ์ แสนนุภาพ ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยมีนายสุปรีชา ผิวขาว ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย (ขวา) ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อเร็วๆ นี้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228