• noptanitc

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่องบริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (ขวา) มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูงพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563


ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุดอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนครบตามเป้าหมายของโครงการฯ รวม 30 เครื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ปัจจุบัน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228