• Chatchai

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลบริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI โดยนางสาวธนวรรณ คำเจริญ ผู้จัดการสาขาอุดรธานี (ขวา) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 320,000 บาท ให้แก่ นางวิภา ห้าวหาญ (กลาง) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่นายวิโรจน์ จันทร์หนองฮี ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นบุตรประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์ทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยมีนายขวัญชัย แสงแก้ว ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองหาน (ซ้าย)ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228