• Chatchai

กรุงเทพประกันภัยส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน มอบอาคารฝึกงานหลังใหม่ ร.ร.จุมจังพลังราษฎร์ กาฬสินธ์ุ


บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เป็นประธานในกิจกรรม BKI อาสาพัฒนาโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ นำพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาในพื้นที่ภาคอีสานร่วมกิจกรรมทาสีอาคาร และปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน


ทั้งนี้ ดร.อภิสิทธิ์ยังได้ทำพิธีมอบอาคารฝึกงานอุตสาหกรรมและนาฏศิลป์ อาคารฝึกงานเกษตร แทนอาคารฝึกงานหลังเดิมที่ทรุดโทรม รวมถึงอาคารห้องน้ำนักเรียน และสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ในการสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนของนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายวุฒิ ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562


ทั้งนี้ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 เป็นโรงเรียนประจำตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยปัจจุบันมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 420 คน และบุคลากร จำนวน 40 คน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228