กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง


บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2563 โดยมี น.ส.ลสา โสภณพนิช ผู้อำนวยการธุรกิจนายหน้า (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมบริจาคโลหิตและให้กำลังใจแก่พนักงาน รวมถึงพนักงานของบริษัทผู้เช่าอาคารที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคจำนวน 204 คน จำนวนทั้งสิ้น 74,800 ซีซี


ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 สำหรับการบริจาคโลหิตครั้งต่อไป บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นวันที่ 18 มิถุนายน 2563

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228