กรุงเทพประกันภัยทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล ประจำปี 2562


นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล ประจำปี 2562 โดยมียอดเงินร่วมทำบุญจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน รวมจำนวน 1,184,584.50 บาท ณ วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา จ.นครราชสีมา (สาขาวัดดอยธรรมเจดีย์) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228