กรุงเทพประกันภัย...มอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 25 ปี และพนักงานอายุครบ 60 ปี โดยมีนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานรวมจำนวน 61 คน เพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228