กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันอัคคีภัยกว่า 11 ล้านบาทบริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI โดยนางวรัญญา เทพสาร ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จำนวน 11,269,696 บาท ให้แก่บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด ผู้เอาประกันภัย จากกรณีเกิดเหตุลมพายุ ทำให้สต๊อกสินค้าได้รับความเสียหาย โดยมีนายอภิเชฐ ทุ่งอ่วน ประธานบริษัท โกลคอนดา เอเชีย (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ และ น.ส.ภัทร์รวี วัฒนามงคลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สำนักธุรกิจประตูช้างเผือก ธนาคารกรุงเทพ (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จ.ลำพูน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228