• Chatchai

BKI มอบ 1.2 ล้านบาท สินไหมทดแทนประกันภัย PA 1st Senior

น.ส.จิรัญญา ใจกล้า ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI (ที่ 2 จากขวา) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Senior จำนวน 1.2 ล้านบาท ให้แก่นายหนูเจน สุ่มมาตย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่ นายสี สุ่มมาตย์ ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นพี่ชายเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดทำให้เสียชีวิต โดยมีนางพิมลมาศ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาร้อยเอ็ด (ซ้ายสุด) ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228