• noptanitc

BKIห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุกิจ เกตุเตียน ผู้จัดการ สาขาอุตรดิตถ์ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยนำข้าวกล่องจำนวนกว่า 1,000 กล่องมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างฉับพลัน ในพื้นที่ตำบลแม่สา ตำบลปงสนุก และตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228