• Chatchai

กรุงเทพประกันชีวิต จับมือโรงพยาบาลคู่สัญญา ให้บริการแพทย์ทางไกลออนไลน์ Telemedicine

กรุงเทพประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา มอบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผ่านระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำ การติดตามผล และความปลอดภัยให้กับผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงสามารถเคลมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อลดอัตราการเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยของบริษัทสามารถเข้ารับบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application ระบบ Facetime หรือ Video call ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการดูแลใกล้ชิดมากขึ้น ผลลัพธ์ของการรักษาดีขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายและลดอัตราเสี่ยง อันเนื่องมาจากการเดินทางได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ การบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอกทั้งรายสามัญ (โอพีดี สบายใจ และบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์) และประกันภัยกลุ่ม โดยผู้มีสิทธ์ในการรับบริการแพทย์ทางไกลนี้ จะต้องเป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่มีประวัติรักษากับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาหรือรับยาต่อเนื่อง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันโลหิตสูง ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น


และเป็นผู้เอาประกันที่ต้องรับการติดตามการรักษา เช่น การทำแผลผ่าตัด หรือติดตามอาการหลังจากนอนโรงพยาบาล และจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ค่าแพทย์ ค่าการพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งซงซ:7j’ซซงหกดสเงสามารถรับบริการเคลมของทางกรุงเทพประกันชีวิตได้ 2 รูปแบบ ทั้งแบบสำรองจ่ายและแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งสามารถเคลมผ่านทางระบบ e-claim ที่แอปพลิเคชั่น BLA Happy Life หรือระบบบริการลูกค้า (Smart Customer) ผ่านเว็บไซต์ www.bangkoklife.com ผู้เอาประกันสามารถขอรับบริการแพทย์ทางไกลได้ตามช่องทางที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนดมาให้ ดังนี้


· โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) โทร. 02 310 3000

· โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร.1378

· โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร.063 213 6244 หรือ 038 921 999

· โรงพยาบาลนครธน โทร.02 450 999 หรือ ไลน์ nthtele

· โรงพยาบาลพระรามเก้า โทร.1270 หรือ ไลน์ออฟฟิเชียล @praram9hospital

· โรงพยาบาลเอกชัย โทร.062 194 1715 หรือ ไลน์ออฟฟิเชียล @bch6521a

· โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร.083 948 9042 แผนกอายุรกรรม

· โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร.089 245 1476


ทั้งนี้ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะให้บริการในอนาคตสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็ปไซด์ https://www.bangkoklife.com/HappyLifeClub/th (Telemedicine)60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228