BLAเปิดแผน 3 ปี ชู 5 ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตแบบยั่งยืน "ประกันสุขภาพ-ยูนิตลิ้งค์"ธงนำ


"กรุงเทพประกันชีวิต" เปิดแผน 3 ปี ชู 5 ยุทธศาสตร์หลักสร้างการเติบโตแบบแข็งแกร่งและยั่งยืน คาดปี นี้แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตยังเติบโตจากปัจจัยหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว ประชาชนใช้ประกันชีวิตบริหารและวางแผนการเงินเพื่อการออมและเกษียณ พร้อมโชว์ผลงาน 11 เดือน ปี 64 เบี้ยรับรวมโตเพิ่ม 2.97% -จัดพอร์ตลงทุนรับดอกเบี้ย-เงินเฟ้อพุ่ง
นายโชน โสภณพานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) เปิดเผยถึงแผนการทำธุรกิจในช่วง 3ปี ข้างหน้า (2565-2567) บริษัทจะเน้นสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจกิจอย่างยั่งยืน ผ่านยุทธศาสตร์ใน 5 มิติหลัของบริษัทเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ได้แก่


1.Health บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ (Excellent Health Services) โดยมุ่งพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน ซึ่งปัจจุบันมีแผนความคุ้มครองสุขภาพ ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย


2.Wealth ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม


3.Digital Insurance ทุกกระบวนการรับประกัน ในรูปแบบดิจิทัล ภายใน 5 ปี ตั้งแต่กระบวนการขาย การออกกรมธรรม์ การบริการกรมธรรม์ และการต่ออายุกรมธรรม์ รวมไปถึงส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลสำหรับผู้ถือกรมธรรม์โดยมีแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า BLA Happy Life App และ Bangkok Life GMC App


4.Channel การเพิ่มช่องทางการขาย มีคุณภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและโอกาสทางการตลาด ขณะเดียวกันสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางธนาคารและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายมุ่งสู่ผู้นำช่องทางขายประกันออนไลน์ แบบประกันหลากหลายประเภท


5.Social Responsibility ขยายบทบาทและหน้าที่ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


สำหรับแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตในปี 2565 ว่า ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี จากปัจจัยสนับสนุนคือ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวโดยทางการคาดปีนี้ GDP จะขยายตัว 3.7% และประชาชนยอมรับและได้ใช้ประกันชีวิตในบริหารความเสี่ยงด้านสุขความและสร้างความมั่นคง สร้างการออมเพื่อรองรับเกษียณและรองรับสังคมสูงวัย ที่คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบในปี 2030 ซึ่ง เป็นโอกาสของประกันสะสมทรัพย์และประกันควบการลงทุน


นอกจากนี้หากดู จากสถิติจากสมาคมประกันชีวิตไทย ระบุว่าในช่วง 11 เดือน ของปี 2564 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีแบบประกันสุขภาพและประกันควบการลงทุนแบบชำระครั้งเดียวจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่ 545,039 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 2.56% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2563 ที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมอยู่ที่ 531,422 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของบริษัทนั้น ช่วง 11 เดือนของปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีเบี้ยรับรวมขนายตัวอยู่ที่ประมาณ 2.97%อย่างไรก็ตามในปี 2565 นี้บริษัทตั้งเป้าหมายมีเบี้ยประกันภัยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนหลายอย่าง เช่น เศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มขยายตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ในส่วนของช่องทางตัวแทน บริษัทตั้งเป้ารีครูดตัวแทนใหม่ 3,000 คน

เป็นตัวแทนประกันที่ทำงานเต็มเวลาสัดส่วน 25-30% ของตัวแทนประกันชีวิตใหม่ จากปัจจุบันมีตัวแทนประกันอยู่ทั้งหมด 12,000 คน โดยมีแผนหันมาขายประกันชีวิตของธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีช่องทางการขายใหม่ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี อาทิ ธุรกิจด้านโทรคมนาคม ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์การเงินแบบครบวงจร การลงทุน การออม และประกันภัยประกันชีวิต


" จะเห็นว่าประชาชนยอมรับและให้ความสำคัญกับประกันชีวิตมากขึ้น แม้ในช่วงภาวะวิกฤตจากโควิด19ทำให้เศรษฐกิจไม่ดี การเงินฝืดเคือง ที่ทำให้ระมัดระวังในการใช้จ่าย แต่กรมธรรม์ประกันชีวิตประชาชนยังให้ความสำคัญในการรักษากรมธรรม์ไว้เห็นได้จากอัตราการจ่ายเบี้ยปีต่อยังสูงอยู่ " นายโชนกล่าว

ด้านคุณชลดา โสภณพนิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการลงทุน BLAกล่าวว่า การจัด Aset alocation ในการ ลงทุนในปีนี้ของบริษัทไม่แตกต่างจากปี 64 มากนัก โดย 80% เป็นการลงทุนตราสารหนี้ ทั้งพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกูเอกชน ส่วนอีก 20% เป็นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และสินเชื่อ โดยการลงทุนในตลาดหุ้นปีนี้ยังมีความน่าสนใจ แม้จะมีความผันผวนมากขึ้น จากทิศทางอัตราดอกเบี้ย และเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้น มองกลุ่ม Value stock น่าสนใจมากกว่า Growth Stock ซึ่งถ้าvaluation ได้ และ upside เหมาะสมจึงจะเข้าไปลงทุน รวมถึงในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นในการลงทุนบริษัทก็อาจพิจารณาถึงบริษัทที่มีภาระหนี้สูงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้น รวมทั้งสนใจลงทุนไพรทเวทอิควิตี้เพิ่มมากขึ้นด้วย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228