กรุงเทพประกันชีวิตเปิดแบบประกันใหม่

กรุงเทพประกันชีวิต แนะนำแบบประกันใหม่ล่าสุด “บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8 (มีเงินปันผล)” “บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 10/5 (มีเงินปันผล)”เพิ่มความคุ้มครองชีวิต พร้อมการันตีผลตอบแทนสูงสุตลอดสัญญา

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน ซึ่งทางกรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งเน้นพัฒนาประกันแบบใหม่ล่าสุด โดยได้ส่งแบบประกัน “บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8” (มีเงินปันผล) และ “บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 10/5” (มีเงินปันผล) ซึ่งจะจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนของกรุงเทพประกันชีวิต ทั้งยังเพิ่มความอุ่นใจและความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตอีกด้วย” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย “บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8” (มีเงินปันผล) ตามเงื่อนไขการประกันภัย อายุรับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ 75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี คุ้มครอง 16 ปี การันตีเงินคืนสำหรับปีกรมธรรม์ที่ 1 - 15 ปีละ 8 - 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาขั้นต่ำ 895% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดตามสัญญา สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ (กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม) พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี


สำหรับแบบประกัน “บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 10/5” (มีเงินปันผล) คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย ตามเงื่อนไขการรับประกันภัย สามารถสมัครทำประกันได้ ตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ 80 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี การันตีเงินคืนในปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาขั้นต่ำ 510% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดตามสัญญา สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ (กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม) พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี


กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมวางจำหน่าย 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ “บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8” (มีเงินปันผล) และ “บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 10/5” (มีเงินปันผล) เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงหรือลูกค้าระดับกลางที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ที่ต้องการความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด พร้อมรับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าให้แก่ครอบครัว หรือคนที่คุณรักและห่วงใยที่สุด การวางแผนหลักประกันที่มั่นคงจึงเป็นเรื่องจำเป็น แม้ในวันที่คุณไม่สามารถอยู่ดูแลครอบครัวและคนที่คุณรักได้ แต่คนที่คุณรักยังมีความห่วงใยจากกรุงเทพประกันชีวิต

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228