• noptanitc

น้ำใจจากบล.บัวหลวง

ค่ายนี้เขาใจดีจริงๆ บริจาคเงินจัดหาหน้ากากผ้าให้เด็กยากไร้ก็ทำแล้ว ทำเฟซชิลด์มอบให้บุคลากรการแพทย์ก็ทำแล้ว ล่าสุด “คุณโบ้” พิเชษฐ สิทธิอำนวย บอสใหญ่ใจกุศลแห่งหลักทรัพย์บัวหลวง ชวนพนักงานมาแพ็คถุงยังชีพ 500 ถุง แล้วพากันไปมอบให้ชาวชุมชุนในเขตบางรักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจในภาวะโควิดแบบนี้... คนได้รับก็ดีใจ คนให้ก็มีความสุขที่ได้แบ่งปัน ขอตบมือให้เลย