• noptanitc

บลจบัวหลวงส่งBMAPSช่วยจัดพอร์ตลูกค้า

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเปิดตัวกองทุน BMAPS ทั้งหมด 3 กองทุนในลักษณะกองทุนหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการจัดสรรในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Asset Allocation) ให้นักลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และตามความคาดหวังของผลตอบแทนการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน


สำหรับกองทุน BMAPS ทั้ง 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิด บัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100) โดยจะเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม 2563 ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท ทั้งหมดเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่จะเน้นการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนบัวหลวง (Cross Investing)“นักลงทุนมักสอบถามเข้ามาว่า ซื้อกองทุนไหนดี ขายกองทุนช่วงไหน หรือไม่รู้จะเลือกกองทุนไหน กองทุน บัวหลวงจึงเปิดตัว BMAPS เป็นมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน ทำหน้าที่เหมือนผู้นำทาง (Navigator) ช่วยจัดสรรสินทรัพย์ให้ พร้อมจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญมาดูแลพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนที่มีวัตถุประสงค์และความคาดหวังจากการลงทุนแตกต่างกัน เลือกลงทุนง่ายๆ ผ่านกองทุนต่างๆ ที่จัดสัดส่วนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” นายพีรพงศ์ กล่าวสำหรับแนวทางการจัดพอร์ตของ BMAPS ทั้ง 3 กองทุน มีดังนี้


· BMAPS25 จะลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 25% ส่วนที่เหลือเป็นทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และตราสารหนี้ เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย

· BMAPS55 จะลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 55% ส่วนที่เหลือเป็นทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และตราสารหนี้ เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง

· BMAPS100 จะลงทุนในตราสารทุนได้ถึง 100% เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง


นายสันติ ธนะนิรันดร์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (Chief Investment Officer: CIO) กองทุนบัวหลวง กล่าวว่า ในกระบวนการลงทุนของ BMAPS จะมีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดูแล ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุน BMAPS ที่ประมวลผลการตัดสินใจการลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ข้อมูลจากผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ ข้อมูลวิเคราะห์จากทีมวิจัย และมีคณะอนุกรรมการการจัดสรรทรัพย์สิน (Asset Allocation Sub Committee) ทำหน้าที่ให้มุมมองการลงทุนในแต่ละทรัพย์สิน ในทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดการกองทุน BMAPS ลงทุนในแต่ละกองทุน ให้เป็นไปตามความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้


ส่วนเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุน BMAPS จะเป็นดัชนีตามประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจริง ตามนโยบายการลงทุนของทั้ง 3 กองทุน


นายพีร์ ยงวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ Head of Risk Management กองทุนบัวหลวง กล่าวว่า บริษัทเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยง และดูแลการลงทุนเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ลงทุนไว้วางใจได้ว่า เมื่อลงทุนกับ BMAPS แล้ว ก็เหมือนมีผู้ช่วยคอยดูแลพอร์ตการลงทุนให้อย่างสม่ำเสมอ ทีมงานความเสี่ยงทำหน้าที่ให้ข้อมูล และเน้นย้ำให้ผู้จัดการกองทุนตระหนักถึง ความผันผวนที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนได้ใช้ข้อมูล ในการปรับการลงทุน ให้อยู่ในระดับความผันผวนและความเสี่ยงตามกรอบที่วางไว้


นายพีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนในยุคนี้เผชิญความท้า0.ทายมากขึ้น จากปัจจัยแวดล้อม ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลาดมีโอกาสผันผวนได้มากกว่าในอดีต โดยในส่วนของเศรษฐกิจน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 หลังจากนี้ก็อยู่ในช่วงการฟื้นตัวต่อเนื่อง หากในปี 2564 เริ่มมีวัคซีนโควิด-19 ใช้ในวงกว้าง ก็จะเป็นผลดีทำให้สามารถเปิดประเทศได้เต็มรูปแบบ นักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยกลับมาเดินทางได้ตามปกติใน 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งตลาดการลงทุนก็จะซื้อขายบนความคาดหวังในปัจจัยเหล่านี้
“ไม่ว่าภาวะตลาดจะเป็นอย่างไร ผู้ลงทุนก็ควรจะลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Stay Invested) เพื่อสร้างความ มั่งคั่งทางการเงิน โดยจำเป็นต้องลงทุนในระยะยาว จึงจะเห็นดอกผลอย่างชัดเจน และอย่าไปหวั่นไหวกับความผันผวนรายวันของตลาดหุ้น เพราะในช่วงที่ตลาดปรับตัวลงมาก นักลงทุนอาจจะตัดสินใจบนอารมณ์ มากกว่าเหตุผล ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดได้ หรือในกรณีที่ไม่มีเวลาติดตามตลาด การลงทุนกับกองทุน BMAPS จะช่วยตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนได้ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล” นายพีรพงศ์ กล่าว


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน BMAPS หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ และ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ