• noptanitc

บลจบัวหลวงส่งBMAPSช่วยจัดพอร์ตลูกค้า

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเปิดตัวกองทุน BMAPS ทั้งหมด 3 กองทุนในลักษณะกองทุนหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการจัดสรรในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Asset Allocation) ให้นักลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และตามความคาดหวังของผลตอบแทนการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน


สำหรับกองทุน BMAPS ทั้ง 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิด บัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100) โดยจะเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม 2563 ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท ทั้งหมดเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่จะเน้นการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนบัวหลวง (Cross Investing)“นักลงทุนมักสอบถามเข้ามาว่า ซื้อกองทุนไหนดี ขายกองทุนช่วงไหน หรือไม่รู้จะเลือกกองทุนไหน กองทุน บัวหลวงจึงเปิดตัว BMAPS เป็นมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน ทำหน้าที่เหมือนผู้นำทาง (Navigator) ช่วยจัดสรรสินทรัพย์ให้ พร้อมจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญมาดูแลพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนที่มีวัตถุประสงค์และความคาดหวังจากการลงทุนแตกต่างกัน เลือกลงทุนง่ายๆ ผ่านกองทุนต่างๆ ที่จัดสัดส่วนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” นายพีรพงศ์ กล่าวสำหรับแนวทางการจัดพอร์ตของ BMAPS ทั้ง 3 กองทุน มีดังนี้


· BMAPS25 จะลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 25% ส่วนที่เหลือเป็นทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และตราสารหนี้ เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย

· BMAPS55 จะลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 55% ส่วนที่เหลือเป็นทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และตราสารหนี้ เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง

· BMAPS100 จะลงทุนในตราสารทุนได้ถึง 100% เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง


นายสันติ ธนะนิรันดร์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (Chief Investment Officer: CIO) กองทุนบัวหลวง กล่าวว่า ในกระบวนการลงทุนของ BMAPS จะมีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดูแล ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุน BMAPS ที่ประมวลผลการตัดสินใจการลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ข้อมูลจากผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ ข้อมูลวิเคราะห์จากทีมวิจัย และมีคณะอนุกรรมการการจัดสรรทรัพย์สิน (Asset Allocation Sub Committee) ทำหน้าที่ให้มุมมองการลงทุนในแต่ละทรัพย์สิน ในทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดการกองทุน BMAPS ลงทุนในแต่ละกองทุน ให้เป็นไปตามความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้


ส่วนเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุน BMAPS จะเป็นดัชนีตามประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจริง ตามนโยบายการลงทุนของทั้ง 3 กองทุน


นายพีร์ ยงวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ Head of Risk Management กองทุนบัวหลวง กล่าวว่า บริษัทเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยง และดูแลการลงทุนเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ลงทุนไว้วางใจได้ว่า เมื่อลงทุนกับ BMAPS แล้ว ก็เหมือนมีผู้ช่วยคอยดูแลพอร์ตการลงทุนให้อย่างสม่ำเสมอ ทีมงานความเสี่ยงทำหน้าที่ให้ข้อมูล และเน้นย้ำให้ผู้จัดการกองทุนตระหนักถึง ความผันผวนที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนได้ใช้ข้อมูล ในการปรับการลงทุน ให้อยู่ในระดับความผันผวนและความเสี่ยงตามกรอบที่วางไว้


นายพีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนในยุคนี้เผชิญความท้า0.ทายมากขึ้น จากปัจจัยแวดล้อม ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลาดมีโอกาสผันผวนได้มากกว่าในอดีต โดยในส่วนของเศรษฐกิจน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 หลังจากนี้ก็อยู่ในช่วงการฟื้นตัวต่อเนื่อง หากในปี 2564 เริ่มมีวัคซีนโควิด-19 ใช้ในวงกว้าง ก็จะเป็นผลดีทำให้สามารถเปิดประเทศได้เต็มรูปแบบ นักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยกลับมาเดินทางได้ตามปกติใน 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งตลาดการลงทุนก็จะซื้อขายบนความคาดหวังในปัจจัยเหล่านี้
“ไม่ว่าภาวะตลาดจะเป็นอย่างไร ผู้ลงทุนก็ควรจะลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Stay Invested) เพื่อสร้างความ มั่งคั่งทางการเงิน โดยจำเป็นต้องลงทุนในระยะยาว จึงจะเห็นดอกผลอย่างชัดเจน และอย่าไปหวั่นไหวกับความผันผวนรายวันของตลาดหุ้น เพราะในช่วงที่ตลาดปรับตัวลงมาก นักลงทุนอาจจะตัดสินใจบนอารมณ์ มากกว่าเหตุผล ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดได้ หรือในกรณีที่ไม่มีเวลาติดตามตลาด การลงทุนกับกองทุน BMAPS จะช่วยตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนได้ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล” นายพีรพงศ์ กล่าว


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน BMAPS หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ และ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228