• WPT Team

9 เดือนของรับการส่งเสริมลงทุน 3.14 แสนล้าน ตปท.ลงทุนตรง 69%

บีโอไอเผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน 9 เดือน กว่า 1,100 โครงการ มูลค่า 3.14 แสนล้านบาท FDI เพิ่ม 69% ญี่ปุ่น-จีนขยายลงทุนไทยต่อเนื่อง กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ยอดขอรับการส่งเสริมพุ่ง ทั้งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และดิจิทัล 


นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ภาวะการส่งเสริมการลงทุนช่วง 9 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,165 โครงการ เพิ่มขึ้น 11 %เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 1,048 โครงการ ขณะที่มีมูลค่าการลงทุนรวม 314,130 ล้านบาท ลดลง11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปี 2561 มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในกิจการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป 


สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ 689 โครงการ เงินลงทุน 203,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2561 ประมาณ 69 %โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีจำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยมีคำขอรับการส่งเสริม 167 โครงการเงินลงทุน 59,187 ล้านบาท ตามด้วยอันดับ 2 คือ จีน มีคำขอรับการส่งเสริม 139 โครงการ เงินลงทุน 45,439 ล้านบาท และอันดับ 3 สวิตเซอร์แลนด์ มีคำขอรับการส่งเสริม 15 โครงการ เงินลงทุน 11,710 ล้านบาททั้งนี้ โครงการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 9 เดือนของปีนี้ อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 585 โครงการ คิดเป็น50 %ของจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด มีมูลค่ารวม 185,710 ล้านบาท คิดเป็น 59 %ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมทั้งหมด หากพิจารณาในด้านจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมมากที่สุดจะอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยโครงการที่ยื่นคำขอรับส่งเสริมเป็นโครงการต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 38 คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 36% และโครงการร่วมทุนไทยและต่างชาติ 26%


สำหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี 9 เดือน มีจำนวน 360 โครงการ เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 262 โครงการ โดยมีเงินลงทุนรวม 167,930 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 23% เนื่องจากในปี 2561 มีโครงการขนาดใหญ่ในกิจการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อีอีซี ขณะที่การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริม SMEs มีคำขอรับการส่งเสริม 43 โครงการ เพิ่มขึ้น 87%จากเดิมอยู่ที่ 23 โครงการ โดยมีเงินลงทุนรวม 2,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 167 %จากเดิมอยู่ที่ 880 ล้านบาท


นางสาวดวงใจ กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา บีโอไออนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนแล้ว 1,074 โครงการ มูลค่ารวม 274,340 ล้านบาท ซึ่งช่วยสร้างงานให้คนไทย 59,052 ตำแหน่ง ส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศ มูลค่า 454,322 ล้านบาทต่อปี และคิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่สร้างรายได้เข้าประเทศ 507,368 ล้านบาทต่อปี.

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228