ธปท. ดูแลสภาพคล่องตลาดเงินตลาดพันธบัตรใกล้ชิด ทุ่ม 3.5 หมื่นล้าน ลดความผันผวน


น.ส.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูง ธปท. ได้ติดตามดูแลภาวะตลาดการเงินไทยอย่างใกล้ชิด ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าสภาพคล่องในตลาดพันธบัตร และสภาพคล่องเงินดอลลาร์ สรอ. อาจมีความตึงตัวขึ้นบ้างตามภาวะตลาดการเงินโลก ธปท. จึงได้เข้าทำธุรกรรมเพื่อเสริมสภาพคล่องในทั้งสองตลาด โดยเข้าซื้อพันธบัตรภาครัฐทั้งระยะสั้นและระยะยาว มูลค่ารวม 35,000 ล้านบาท เพื่อช่วยลดความผันผวนและเอื้อต่อการทำธุรกรรมของผู้ร่วมตลาด นอกจากนี้ ธปท. ได้เข้าทำธุรกรรมเสริมสภาพคล่องดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตลาดมีสภาพคล่องดอลลาร์ สรอ. ที่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าดูแลตลาดการเงินและระบบการเงินให้ธุรกรรมทางการเงินสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228