แบงก์ชาติแจง...อย่าหลงเชื่อ! เรื่องการคิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยของผู้กู้


ธปท. ขอชี้แจงความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ มาตรการผ่อนปรนที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการด้านสินเชื่อสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ว่า “สถาบันการเงินจะมีการคิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยกับผู้กู้จากการชะลอการชำระหนี้” ไม่เป็นความจริง


ข้อเท็จจริงคือ สถาบันการเงินจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ย โดยผู้กู้สามารถทำการตกลงกับสถาบันการเงินว่าจะเลือกชำระดอกเบี้ยค้างจ่าย ได้ดังนี้ 1. จ่ายในงวดสุดท้ายคราวเดียวก็ได้ 2. กระจายจ่ายในแต่ละงวดเท่าๆ กัน 3. ยืดจำนวนงวดชำระหนี้ออกไปเท่ากับช่วงของการชะลอการชำระหนี้ก็ได้