ธนาคารในห้างเปิดให้บริการตามปกติ

ธนาคารพาณิชย์ประกาศยังคงเปิดให้บริการสาขาที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าและในพื้นที่อื่นๆ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง

 

ตามที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ได้ประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ดำเนินการทยอยประกาศแก้ไขข้อความให้ไม่รวมถึงพื้นที่ตั้งของสาขาธนาคาร​ นั้น

 

สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ด้วยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย จะยังคงเปิดดำเนินงานและให้บริการที่สาขาของธนาคารที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าและในพื้นที่อื่นตามปกติ ทั้งนี้​ การเปิดให้บริการของสาขาธนาคารจะเป็นไปตามประกาศของทางการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติของห้างสรรพสินค้าและพื้นที่อื่นๆ​ ตามที่กำหนด
 

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าประสบปัญหาไม่ สามารถเดินทางไปสถานที่ดังกล่าวได้ ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินผ่านสาขาใกล้เคียง หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องรับฝากหรือถอนเงินสดอัตโนมัติ ที่อยู่ด้านหน้าสาขาของธนาคารหรือพื้นที่อื่นที่สะดวก รวมถึงการทำธุรกรรมผ่าน Online Banking ครอบคลุม Mobile Banking, Internet Banking, บัตรเดบิต และบัตรเครดิต โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หรือทางเว็บไซต์ของธนาคารที่มีบัญชีหรือใช้บริการอยู่ ได้


ในส่วนของพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกพร้อมดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางประกาศของแต่ละจังหวัดเป็นสำคัญ

 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของลูกค้าผู้ใช้บริการ และพนักงานเป็นสำคัญ โดยธนาคารเน้นให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การทำความสะอาดสาขา การจัดพื้นที่ภายในสาขาให้ลูกค้ายืนหรือนั่งห่างจากกันด้วยระยะ 1.5 เมตร ในขณะรอรับบริการ สมาคมฯ ขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าทุกธนาคารพร้อมจะให้บริการแก่ลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228