• WPT Team

ธปท.เตือนค่าบาทผันผวนเร่งป้องกันความเสี่ยง

ธปท. จับตาครึ่งปีหลังค่าเงินบาทผันผวนหนัก จากความไม่แน่นอนสูง ผนึกองค์กรภาครัฐ-เอกชน จัดโครงการเสริมความรู้ผู้ส่งออกเอสเอ็มอีปิดความเสี่ยง


น.ส.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สมาคมธนาคารไทย สถาบันธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุนเอสเอ็มอีที่ทำการค้าระหว่างประเทศโดยหากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านการอบรมจะได้รับวงเงินช่วยเรื่องค่าธรรมเนียมรวม 1 แสนบาท แบ่งเป็นการประกันค่าเงิน(เอฟเอ็กซ์ ออพชั่น) 80,000 บาทต่อรายและช่วยค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ 20,000 บาทต่อราย


นอกจากนี้ยังเพิ่ม 6 สกุลเงินใช้เป็นหลักฐานในการซื้อประกันค่าเงิน นอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ ยูโร เยน หยวน ปอนด์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อครอบคลุมการทำธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ส่งออก ซึ่งโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 จะเริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 3 ส.ค.เป็นวันแรก คาดจะมีผู้ประกอบการเข้าโครงการ 3,000-4,000 ราย และจะเปิดเรียนออนไลน์ในวันที่ 24 ส.ค.


ทั้งนี้ธปท.มองว่าในครึ่งปีหลังจากนี้ค่าเงินบาทยังคงผันผวนสูง จากสถานการณ์ไม่แน่นอนโดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ  เพราะยังไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอย่างไร ทำให้ธปท.ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และในปีนี้ธปท.เตรียมออกเกณฑ์ให้ผู้ค้าทองรายใหญ่ที่ทำการซื้อขายทองคำระหว่างประเทศใช้สกุลเงินดอลลาร์แทนเงินบาท ส่วนหนึ่งเพื่อลดความผันผวนของค่าเงินด้วย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228