• WPT Team

ธปท.ประเมินโควิด-19 จ่อหั่นจีพีดี


ธปท.ประเมินผลกระทบโควิด-19 รุนแรงสุดไตรมาสแรก จ่อปรับเป้าจีดีพี 25 มี.ค.นี้ มั่นใจเศรษฐกิจกลับมาโตเกิน 3% ได้ในปี 64


นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าการที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศ ตัวเลขจีดีพีปี 2562อยู่ที่ 2.4 และช่วงประมาณการจีดีพีปี 2563 1.5-2.5 % ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่ ธปท.ประมาณไว้จีดีพีปี 2562 จะอยู่ที่ 2.5% และจีดีพีปี 63 จะอยู่ที่ 2.8 % สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงแรง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของภัยแล้งต่อผลผลิตเกษตร และผลกระทบจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ต่อการใช้จ่ายภาครัฐมากกว่าคาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงต้นปีนี้ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 ซึ่งเป็นปัจจัยใหม่ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของทุกฝ่ายอย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการฯ ประเมินข้อมูลล่าสุดขณะนั้น พบว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมมาก คณะกรรมการฯ จึงมีมติเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องรอตัวเลขทางการจาก สศช.


ทั้งนี้ ธปท.จะเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยระหว่างนี้ ธปท.จะติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปัจจัยลบที่มีนัยสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ เบื้องต้นคาดว่าผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะรุนแรงที่สุดไตรมาสแรกของปีนี้ ก่อนที่จะทยอยปรับดีขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาขยายตัวเกิน 3% ได้อีกในปี 2564 หากไม่มีปัจจัยลบอื่นเพิ่มเติม

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228