• Chatchai

แบงก์ชาติร่วมมือสถาบันการเงิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อที่ยังไม่เป็น NPL มีผล 1 เม.ย.นี้


ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการ ช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL ให้มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 1) บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (revolving loan) ผู้ให้บริการลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% เหลือ 5% (ในปี 2563-2564) 8% (ในปี 2565)10% (ในปี 2566) นอกจากนี้ ลูกหนี้สามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้ 2) สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (installment)และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ • ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน • ผู้ให้บริการอื่นเลือกดำเนินการระหว่าง เลื่อนการช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือลดค่างวดอย่างน้อย 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน 3) สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase) (1) รถมอเตอร์ไซค์ : วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท (2) รถทุกประเภท : วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท (3) ลีสซิ่ง (Leasing) มูลหนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้ให้บริการเลือกด าเนินการระหว่าง • เลื่อนการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ • พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน 5) สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท 6) สินเชื่อธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท พักชำระเงินต้น 3เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ า จากเดิม 10% เหลือ 5% (ในปี 2563-2564) 8% (ในปี 2565) 10% (ในปี 2566) นอกจากนี้ ลูกหนี้สามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้

แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่่ำ

• ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ได้ตามปกติและไม่ขอรับความช่วยเหลือ ผู้ให้บริการจะให้เงื่อนไขสินเชื่อเป็นการพิเศษความเหมาะสม • ลูกหนี้ที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถได้รับความช่วยเหลือทุกประเภทตามเงื่อนไข • สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการ

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการขั้นต่ำครั้งนี้ รวมทั้งโครงการพิเศษที่แต่ละสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบนี้จะไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกหนี้ โดยลูกหนี้ยังคงมีสถานะปกติต่อเนื่อง ส่วนลูกหนี้รายใดที่ยังไม่ได้รับผลกระทบ ก็ควรจะชำระเงินตามเงื่อนไขปกติ ซึ่งสถาบันการเงินต่างๆจะมีเงื่อนไขพิเศษให้ในช่วงนี้ เพื่อช่วยจูงใจให้ชำระเงินได้ตามปกติ เชื่อมั่นว่ามาตรการเหล่านี้จะลดภาระให้พี่น้องประชาชน และธุรกิจ SMEs ได้มากในภาวะที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน


สำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL ดังกล่าวนั้น เป็นมาตรการขั้นต่ำที่ ธปท.ได้ดำเนินการร่วมกับ 9 สมาคมที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ โดยแต่ละสถาบันการเงินมีโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะอยู่ด้วย ซึ่งการที่มีมาตรการขั้นต่ำออกมา เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะมีหลายคนพยายามติดต่อเข้าไปที่สถาบันการเงินเพื่อที่จะเจรจาขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งเมื่อมีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น ทำให้การติดต่อทำได้ยากลำบาก มาตรการขั้นต่ำวันนี้จะช่วยลดภาระ และช่วยลดความกังวลที่จะต้องชำระค่างวดมีผลตั้งแต่เดือนเม.ย.เป็นต้นไป


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228