ธปท.ประชุมผู้บริหารสถาบันการเงิน ออกแผนฉุกเฉินรับมือโควิด-19

ธปท.สั่งทุกแบงก์เตรียมแผนรับมือ และแผนจัดการภาวะวิกฤต เมื่อเข้าสู่การแพร่ระบาดระยะที่ 3


นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ประชุม Conference Call ร่วมกับ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน พร้อมกับผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทุกสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หัวข้อ “แผนฉุกเฉินรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของภาคธนาคาร ” ภายใต้ 6 แนวทาง คือ 1.เกณฑ์การยกระดับ Severity Level 2.แนวทางรับมือ พนักงาน ลูกค้า 3.แนวทางสื่อสาร 4.โครงสร้าง Crisis Management 5.Critical Business Functions และ Share service 6.การขอผ่อนผัน กฏเกณฑ์และแนวการปฎิบัติในสถานะฉุกเฉินของธนาคาร โดย ธปท. ขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่ง เตรียมแผนรับมือ และแผนจัดการภาวะวิกฤต เมื่อเข้าสู่การแพร่ระบาดระยะที่ 3 Critical service การสื่อสารในภาวะวิกฤต ทั้ง Call Center และเว็บไซต์ ของสถาบันการเงินเพื่อสื่อสารสู่สาธารณชนและสื่อสารภายในของสถาบันการเงิน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินไทย
60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228