• WPT Team

"เศรษฐพุฒิ"นั่งผู้ว่าธปท.วันแรก พร้อมสานต่อการทำงานเพื่อชาติ


"เศรษฐพุฒิ"เริ่มงานวันแรก รับมอบส่งงานจาก"วิรไท" นั่งผู้ว่าการแบงก์ชาติคนที่ 21 พร้อมสานต่อการทำงานทำเพื่อประเทศชาติ


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายวิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ส่งมอบงานให้กับ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่ ซึ่งเข้าทำงานเป็นวันแรก ในฐานะผู้ว่าการ ธปท. คนที่ 21
ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น จากการต้อนรับของคณะผู้บริหารระดับสูง ธปท. โดยผู้ว่าการคนใหม่พร้อมสานต่อการทำงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง มุ่งเน้นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
สำหรับประวัติ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธปท.คนใหม่ เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากสวอร์ทมอร์ คอลเลจ สหรัฐอเมริกา ก่อนศึกษาจบปริญญาโท และ ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา


หลังจากจบการศึกษาทำงานที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของแมคคินเซย์ในสหรัฐ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารโลก และในช่วงปี 2541-2543 มานั่งผู้อำนวยการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายการคลัง (สวค.) ร่วมกับนายวิรไท สันติประภพ ก่อนจะกลับไปทำงานกับธนาคารโลก เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)


ช่วงปี 2550-2551 นั่งกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ก่อนนั่งกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และขึ้นสู่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเศรษฐศาสตร์ของธนาคารไทยพาณิชย์

ในปี 2554 นั่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด และเคยนั่งเป็นกรรมการในธปท. ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) รวมทั้งช่วยงานรัฐบาลมานั่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วย ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการธปท.คนใหม่ในครั้งนี้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228