• WPT Team

ธปท.เผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ก.พ. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 45.6

ธปท. เปิดเผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ก.พ. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 45.6 จากความเชื่อมั่นภาคการผลิตเพิ่ม เว้นกลุ่มยานยนต์ลดลงจากคำสั่งซื้อทั้งใน-ตปท. ชะลอ ส่วนดัชนี 3 เดือนข้างหน้ายังดูดีที่ 51.3 ยืนเหนือค่ามาตรฐานที่ 50    รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือน ก.พ.64 ที่ผ่านมาว่า ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจ ก.พ.​ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 45.6 จากเดือนก่อนที่ 44.2


   โดยดัชนีที่เพิ่มขึ้นนั้น ตามการเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ ทั้งในเรื่องคำสั่งซื้อ ต้นทุน การลงทุน การจ้างงาน การผลิต ผลประกอบการ ซึ่งสิ่งต่างๆ ล้วนมาจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ความเชื่อมั่นลดลงมาจากการผลิตและคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศชะลอลง


   ส่วนความเชื่อมั่นของภาคที่ไม่ใช่การผลิตปรับดีขึ้น แต่ยังต่ำกว่า 50 โดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร   ด้านต้นทุนของกลุ่มขนส่งผู้โดยสารที่ปรับลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังยืดเยื้อในหลายพื้นที่ กระทบต่อความต้องการสัญจรปกติและท่องเที่ยว รวมถึงราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันให้ต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้นด้วย


   อย่างไรก็ตาม ในอีก 3 เดือนข้างหน้า คาดว่าดัชนีจะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.3 ตามความเชื่อมั่นของภาคการผลิตในด้านคำสั่งซื้อผลประกอบการและการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกธุรกิจ ยกกว้นกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ดัชนี ปรับลดลงมากและกลับมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จากทุกองค์ประกอบที่ปรับลดลง


   ขณะที่ภาคที่ไม่ใช่การผลิต แม้ผู้ประกอบการที่เห็นว่าภาวะธุรกิจจะปรับดีขึ้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่ดัชนีของเกือบทุกธุรกิจในภาคที่ไม่ใช่การผลิตยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 สะท้อนความกังวลของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ว่าธุรกิจยังไม่ฟื้นตัว


   ด้านดัชนีความเชื่อมั่นด้านสภาพคล่องทั้งในปัจจุบันและอีก 3 เดือนข้างหน้าทรงตัวจากเดือนก่อน โดยดัชนีสภาพคล่องปัจจุบันอยู่ที่ 43.5 และอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 42.2 สะท้อนว่าธุรกิจที่สภาพคล่องตึงตัวมีสัดส่วนใกล้เคียงเดิม


   อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ประกอบการจะคลายความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่บ้าง หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการและปรับโซนพื้นที่ควบคุมใหม่ แต่ยังคงเห็นความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อในประเทศเป็นข้อจำกัดหลักในการดำเนินธุรกิจ


   สำหรับการคาดการณ์เงินเฟ้อในอีก 12 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.5% ตามราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น