• WPT Team

กนง. ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด

กนง. ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินมาตรการตามความเหมาะสม


นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า กรณีเฟดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแบบ “ฉุกเฉิน” 0.5% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.00-1.25% เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” นั้น เห็นว่า แต่ละประเทศพิจารณาดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตาม ธปท. ได้ลดดอกเบี้ยนโยบาย เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้มีมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และกำลังติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228