ธปท.หนุนพร้อมเพย์-คิวอาร์ไทยไปไกลทั่วอาเซียน


ธปท.หนุนพร้อมเพย์และคิวอาร์ไทยไปไกลทั่วอาเซียน ปลื้มยอดใช้พร้อมเพย์ในไทยสูงสุด 27 ล้านรายการ 8 หมื่นล้านบาทต่อวัน ชี้โควิดเป็นเหตุ


น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.อยู่ระหว่างขยายการให้บริการทั้งโอนเงินพร้อมเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล และการชำระเงินผ่านสแกนคิวอาร์โค้ดในต่างประเทศ โดยในปีนี้จะมีอีก 2 ประเทศคือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย เชื่อมต่อระบบชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดเพิ่มเติม จากปัจจุบันมีให้บริการแล้วในประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา ญี่ปุ่น และเวียดนามส่วนการโอนเงินด้วยหมายเลขพร้อมเพย์ไปยังต่างประเทศนอกจากเริ่มบริการระหว่างพร้อมเพย์ไทยกับเพย์นาวสิงคโปร์แล้ว ยังอยู่ระหว่างขยายประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมทั่วอาเซียน แต่ต้องใช้เวลาเนื่องจากระบบมีความซับซ้อน โดยประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินเหมือนกับไทยและสิงคโปร์ คือ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ส่วนกัมพูชา และ สปป.ลาว กำลังพิจารณาจัดตั้งขึ้น ถือเป็นโอกาสให้ไทยเชื่อมระบบชำระเงินและโอนเงินในประเทศอื่นๆ ได้เพิ่มเติม


ทั้งนี้ในช่วง 6 วันแรกที่เริ่มเชื่อมพร้อมเพย์ไทยกับสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.-4 พ.ค.64 มีปริมาณ 3,000 รายการ มูลค่า 11 ล้านบาท เฉลี่ย 3,700 บาทต่อรายการ โดยมีค่าธรรมเนียม 150 บาท จากโอนรูปแบบปกติ 300-1,000 บาท และอาจปรับลดค่าธรรมเนียมต่ำลงได้อีกในระยะข้างหน้า รวมทั้งอาจปรับเพดานโอนเงินต่อรายการเพิ่มขึ้น จากเพดานโอนเงินไทยไปสิงคโปร์ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อรายการต่อวัน และโอนจากสิงคโปร์มาไทยไม่เกิน 25,000 บาทต่อรายการ ขณะเดียวกันอาจเพิ่มธนาคารเข้าร่วมเพิ่มเติมจากตอนนี้มี กรุงไทย กรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ ด้านสิงคโปร์มีธนาคารดีบีเอส โอซีบีซี ยูโอบี และขยายไปยังภาคธุรกิจได้ในอนาคต

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228