ส่องมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยได้รับผลกระทบโควิดระลอก 2


ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้ประกาศมาตรการความช่วยเหลือลูกหนี้แบบขั้นต่ำ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ โดยขยายความช่วยเหลือลูกหนี้ประชาชนรายย่อยไปถึง 30 มิ.ย.64 จากเดิมสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.63


เงื่อนไขคือ ลูกหนี้ต้องเป็นปกติ ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 1 มี.ค.63 มีดังนี้


1.บัตรเครดิต เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ต่อปี (พิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้)

2.สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้ หรือ เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือขยายเวลาชำระหนี้ คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี (พิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้)


3.สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี


4.สินเชื่อเช่าซื้อ ทั้งมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ทุกประเภท เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้5.สินเชื่อบ้าน เลื่อนชำระค่างวด(เงินต้นและดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือเลื่อนชำระเงินต้น 3 เดือนและพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม หรือลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

 

ทั้งนี้ กรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา หรือมาตรการขั้นต่ำ หรือมาตรการอื่น ให้ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือสถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ และผู้ให้บริการทางการเงินต้องจัดให้มีแผนปรับโครงสร้างหนี้ในลักษณะเดียวกับคลินิกแก้หนี้สำหรับลูกหนี้ที่เป็น NPL ซึ่งจะเป็นมาตรการเพิ่มเติมตามความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้เป็นหลัก

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228