• WPT Team

ธปท.เร่งคนไทยสร้างภูมิคุ้มกัน  3 ด้าน

เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ทั้งการศึกษา สร้างความยั่งยืน อย่าใช้จ่ายเกินตัว รู้จักเก็บออม


นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานเสวนา "แนวพระราชดำริ : ภูมิคุ้มกันโครงสร้างเศรษฐกิจไทย" ว่า การสร้างภูมิคุ้มกันโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ดีต้องเริ่มจากการทำให้คนไทยมีความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ประกอบด้วย 1.ทำอย่างไรให้คนไทยต้องเก่งขึ้นและได้ใช้ความสามารถเต็มศักยภาพ มีการศึกษาที่ดีขึ้นและรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง


2.ต้องสร้างความยั่งยืนไม่ควรเบียดบังทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตหรือของคนรุ่นต่อไปมาใช้มากจนเกินไป ต้องรักษาสมดุล 3.ต้องมีภูมิคุ้มกันรองรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หากมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะช่วยให้มีความหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


วิรไท สันติประภพ

ทั้งนี้หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเร็วก่อนหน้านี้เพิ่มมาจากโครงการรถคันแรก และการปล่อยกู้ในระบบที่มากขึ้น และจากการติดตามดูข้อมูลและพฤติกรรมการกู้พบว่าคนใช้เงินง่ายขึ้น ซื้อของฟุ่มเฟือยและก่อหนี้เกินความจำเป็น โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนรุ่นใหม่ที่มีการใช้จ่ายเกินตัว การซื้อของออนไลน์ และการผ่อนบัตรเครดิต 0% บวกกับอัตราดอกเบี้ยต่ำมานาน ไม่จูงใจให้เกิดการออม


"ที่ผ่านมา ธปท.พยายามดูแลและแก้ไข ผ่านกลไกลต่างๆ เช่น การออกเกณฑ์เรื่องบัตรเครดิต ส่วนบุคคล มาตรการแอลทีวี สินเชื่อจำนำทะเบียน และการเปิดคลินิกแก้หนี้ และเริ่มมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว เพราะภาคธุรกิจเริ่มเห็นว่า หากดำเนินงานแบบเดิม นอกจากจะซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่ อาจทำให้ธุรกิจมีปัญหาต่อไปในอนาคตได้” นายวิรไทกล่าว


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวเสวนาบทบาทตลาดทุนสร้างภูมิคุ้มกันสังคมยกระดับสังคมยั่งยืน ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างภูมิคุ้มกัน 2 ด้าน คือ 1.การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักการเก็บออม เพื่อใช้ในวัยเกษียณ และลดปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งการวางรากฐานด้านความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญประชาชนจะได้รู้จักการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมรู้จักการบริหารเงินออม


ด้านที่ 2.ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับการกำกับกิจการที่ดี เน้นย้ำให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ( ESG) ทำให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 ในอาเซียนและเป็นอันดับ 5 ในภูมิภาคเอเชีย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228