• WPT Team

บอร์ดธปท.ตั้ง"วชิรา อารมย์ดี" นั่งแท่นรองผู้ว่าการฯ


บอร์ดธปท.แต่งตั้ง ‘วชิรา อารมย์ดี’ นั่งรองผู้ว่าการ ด้านบริหาร แทน ‘ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน’ ที่จะเกษียณอายุการทำงาน 30 ก.ย.นี้ พร้อมโยก ‘อลิศรา มหาสันทนะ’ นั่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงินแทน


นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั้งให้ นางสาววชิรา อารมย์ดี ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ธปท. ยังได้รับทราบการย้ายของผู้บริหารระดับสูง โดยได้ย้าย นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำผู้ว่าการ ดูแลงานสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564


ขณะเดียวกันได้ย้าย นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำผู้ว่าการ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน แทน นางสาววชิรา อารมย์ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 

รายงานข่าวจากธปท. กล่าวว่า นางสาววชิรา จะเข้ามานั่งรองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ต่อจากนายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ ด้านบริหาร และกำลังจะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ โดยนางสาววชิรา ในปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน มีหนึ่งในภารกิจที่สำคัญ คือ เร่งผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ (FX ecosystem) เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างยั่งยืน

 


ส่วนนายไพบูลย์ ได้เริ่มต้นการทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนตลาดเงิน ฝ่ายการธนาคารในปี 2527 จากนั้นในปี 2541 – 2543 เป็นผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการต่างประเทศ สายนโยบายการเงิน , ปี 2543-2544 ผู้บริหารอาวุโส สายทรัพยากรบุคคล , ปี 2544 – 2546 หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครลอนดอน , ปี 2546-2552 ผู้อำนวยการอาวุโส , ผู้อำนวยการ สายนโยบายการเงิน , ปี 2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน และตั้งแต่ปี 2557 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ ด้านบริหาร จนถึงปัจจุบัน


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228