• WPT Team

ธปท. เผย โควิดทำพิษ ! กำลังซื้ออ่อนแอ-ความเชื่อมั่นทรุด

ธปท. เผย โควิดกระทบเศรษฐกิจไทย ก.ค. ส่งผลกำลังซื้อประชาชนลดลง ความเชื่อมั่นทรุด ด้านเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัว ลุ้นประเมินเศรษฐกิจใหม่หลักคลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย.นี้


นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนลดลงตามกำลังซื้อที่อ่อนแอและมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้น รายได้ครัวเรือน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับลดลง โดยมาตรการภาครัฐช่วยพยุงกำลังซื้อได้เพียงบางส่วน


ด้านการส่งออกสินค้าแผ่วลงจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวตามการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นในบางประเทศ และการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งกระทบต่อการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า และการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในโรงงาน ซึ่งกระทบต่อการส่งออกอาหารแปรรูป อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางหมวดยังเพิ่มขึ้น อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และโลหะ
ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลง สอดคล้องกับภาวะอุปสงค์และความเชื่อมั่นของธุรกิจที่อ่อนแอลง รวมทั้งผลกระทบเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมการระบาดในพื้นที่ก่อสร้างที่เข้มงวดขึ้น ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงตามภาวะอุปสงค์ โดยการผลิตบางส่วนได้รับผลกระทบจาก supply disruption ชัดเจนขึ้น ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเซมิคอนดักเตอร์ รวมทั้งการหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานยังกดดันการผลิตในหลายหมวด


สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากโครงการ Phuket sandbox ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้ อย่างไรก็ดี จำนวนนักท่องเที่ยวยังเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับภาวะปกติ จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศของไทยที่ยังมีอยู่ ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐที่รวมเงินโอนยังมีบทบาทในการพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงจากผลของฐานต่ำในปีก่อนที่ทยอยหมดลง และมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาในเดือนนี้ของภาครัฐ ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลน้อยกว่าเดือนก่อนจากดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุลลดลงขณะที่ดุลการค้าเกินดุลลดลงตามการส่งออกสินค้าที่แผ่วลงเป็นสำคัญ ด้านอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงกว่าสกุลเงินคู่ค้าคู่แข่งส่วนใหญ่ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศที่ยืดเยื้อสำหรับแนวโน้มในเดือนสิงหาคม 2564 กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังได้รับปัจจัยกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่รุนแรง และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น ส่วนกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) คลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้ จะส่งผลกระทบให้การระบาดกลับมาใหม่หรือไม่นั้น ธปท. มองว่า ยังคงต้องพิจารณาหลายปัจจัย ทั้งความเชื่อมั่นของประชาชน มาตรการภาครัฐที่ออกมาควบคุมดูแลว่าจะมีความเข้มงวดมากน้อยเพียงใด ผลกระทบจาก supply disruption รุนแรงขึ้นหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นในเดือนกันยายนนี้ อย่างไรก็ดีในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย (กนง.) ครั้งถัดไป วันที่ 29 ก.ย. 64 จะมีการประเมินภาพรวมการเติบโตเศรษฐกิจไทยปีนี้อีกครั้ง

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228