• WPT Team

ธปท.ปลดล็อคเกณฑ์ปรับโครงสร้างหนี้อุ้มเอสเอ็มอี


ธปท.ร่อนหนังสือถึงแบงก์ปลดล็อคเกณฑ์ปรับโครงสร้างหนี้อุ้มเอสเอ็มอีไม่ให้เป็นหนี้เสีย 1 ม.ค. 63 -31 ธ.ค. 64


นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังสถาบันการเงินเพื่อซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เอสเอ็มอีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยได้ปรับปรุงเกณฑ์ช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอีผ่านการปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ต้องรอให้เอสเอ็มอีเป็นหนี้เอ็นพีแอล เช่น ขยายเวลาชำระหนี้ และสั่งการให้ธนาคารปรับปรุงการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อลดภาระของประชาชนและเอสเอ็มอีสำหรับมาตรการสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี มีผลระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.64 โดยการลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชำระหนี้ ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันไม่ให้เป็นเอ็นพีแอล ไม่ติดเครดิตบูโร และจัดชั้นเป็นลูกหนี้ปกติ


มาตรการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้เป็นเอ็นพีแอล ให้เลื่อนขั้นลูกหนี้ปกติได้เมื่อลูกหนี้ปรับ โครงสร้างและชำระหนี้ได้ 3 เดือน หรือ 3 งวดติดต่อกัน โดยไม่ต้องรอ 12 เดือน


รวมถึงมาตรการสนับสนุนธนาคารให้สินเชื่อใหม่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยสามารถจัดชั้นเป็นหนี้ปกติได้ หากลูกหนี้มีกระแสเงินสดรองรับการชำระหนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228