BRI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรกภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เมธา จันทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการ ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริทาเนีย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. บริทาเนีย ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,953 ล้านบาท ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BRI”

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228