• WPT Team

บีทีเอส รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย


ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ จึงกลายเป็นเรื่องง่ายที่แต่ละคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าอยู่ที่ใดของโลก และด้วยการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นนี่เอง จึงกลายเป็นเรื่องง่ายเช่นกันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวขององค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เอกสารในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลส่วนบุคคล ไปจนถึงข้อมูลสำคัญขององค์กร เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ นับเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร


บีทีเอส กรุ๊ปฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยวางระบบที่ช่วยเก็บรักษาข้อมูลทั้งเป็นดิจิตอลและเอกสารขององค์กรได้อย่างปลอดภัย และในวันนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 อย่างเป็นทางการในภาพ: นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในฐานะประธานคณะกรรมการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของบริษัทฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จาก นายภัทราวุฒิ แย้มยิ้ม ผู้บริหาร บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป จำกัด โดยมี นายปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการปละผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และผู้บริหารบีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น G อาคารบีทีเอส ถนนพหลโยธิน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228