บีทีเอสจ่ายปันผล 0.15 บาท
รายงานข่าวจากบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันที่ 18 ม.ค. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงาน 6 เดือน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2563) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจะขึ้นสัญลักษณ์ XD ในวันที่ 29 ม.ค. 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 16 ก.พ. 2564

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.