• WPT Team

หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 13 “กินเจ กินผัก รักษาโรคภัย”
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กลุ่มบริษัทบีทีเอส เครือสหพัฒน์ เอ็มบี เค เซ็นเตอร์ และสยามพิวรรธน์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 13 “กินเจ กินผัก รักษาโรคภัย” ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ บริเวณทางเดินเชื่อมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี บริเวณลานอเนกประสงค์ทางเดินเชื่อมบีอาร์ที เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันทำบุญ งดเว้นการ บริโภคเนื้อสัตว์ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม เพื่อเสริมสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง โดยมี นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และนางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228