• noptanitc

บัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์ รับ New Normal เปิดบริการแก่สหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่ – สหกรณ์บวรแท็กซี่

ธนาคารกรุงเทพขานรับนโยบายสังคมไร้เงินสด ส่งมอบบริการบัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์ แก่สหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่และสหกรณ์บวรแท็กซี่ เติมเต็มความต้องการรับชำระค่าโดยสารและชำระค่าเช่ารถที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านระบบ Bualuang mBanking พร้อมรับรายงานการทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค New Normal


นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า บริการบัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์ (Bualuang Smart Bill Payment) เป็นตัวช่วยสำคัญในการจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านบริการรับชำระเงินอย่างครอบคลุม หรือ Digital Payment Total Solutions เพื่อความสะดวก ง่าย ลดความยุ่งยากและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการบริหารจัดการเงินสด และยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ สามารถจัดสรรบุคลากรที่มีอยู่อย่างมีศักยภาพมากขึ้น ผ่านการนำระบบเข้ามาช่วย ลดขั้นตอนจัดการแบบ Manual มาสู่รูปแบบของดิจิทัล ซึ่งรองรับธุรกิจได้หลากหลาย โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการทำธุรกรรมประเภทรับ -จ่าย ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก อาทิ ธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์, ตลาดสด, สถาบันกวดวิชา, บริการให้เช่ารถยนต์

สำหรับสหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่และสหกรณ์บวรแท็กซี่ เป็นตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีรายการธุรกรรมผ่านธนาคารแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก และเลือกบริการบัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์ เป็นตัวช่วยในการจัดการให้ธุรกิจสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยบริการรองรับทั้งการรับชำระค่าโดยสารผ่านคิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์ และบริการรับชำระค่าเช่ารถแท็กซี่ผ่านคิวอาร์โค้ดบน Bualuang mBanking พร้อมบริการแจ้งผลการชำระเงินทุกรายการให้สหกรณ์ทราบแบบทันที รวมทั้งเชื่อมต่อระบบสรุปผลการชำระเงินในแต่ละวัน ทำให้สหกรณ์ฯ มั่นใจในความปลอดภัยทุกการทำธุรกรรมและลดข้อผิดพลาดทางบัญชีการเงิน รวมถึงทราบแหล่งที่มาของยอดโอนเงินในบัญชี ช่วยให้แยกประเภทค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน จึงไม่ต้องเปิดบัญชีหลายบัญชี หลายธนาคาร ลดระยะเวลาและขั้นตอนการติดต่อกับหลายธนาคารลงได้

“ความเข้าใจอุปสรรคที่ลูกค้าหรือเจ้าของธุรกิจต้องเผชิญ ทำให้ธนาคารกรุงเทพสามารถพัฒนาและส่งมอบบริการที่ตรงความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 กลายเป็นปัจจัยเร่งสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ยุค New Normal ที่พฤติกรรมผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน้นทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย เพราะลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการสัมผัสธนบัตรโดยตรง ส่งผลให้ตัวเลขการเติบโตของบริการบัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์ สูงเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. – เม.ย. 2563) มีธุรกิจตอบรับการใช้บริการเป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงจากความปกติใหม่ในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ” นายพิพัฒน์ กล่าว

นายฐาปกรณ์ อัศวเลิศกุล ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่และสหกรณ์บวรแท็กซี่ กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีรถที่ให้บริการอยู่จำนวนมาก และยังมีแผนเพิ่มเติมรถใหม่ทุกๆ เดือน จึงจำเป็นต้องมีระบบเข้ามาช่วยเพิ่มความคล่องตัว และรองรับแนวโน้มของปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ในการรับชำระค่าโดยสารผ่าน Digital Payment ให้ขยายวงได้กว้างขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความง่าย สะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการ รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัย เพราะปราศจากการสัมผัสเงินสดโดยตรง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ในปัจจุบันผู้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์ฯ เกือบทุกคนเรียนรู้และคุ้นเคยระบบดิจิทัลเพย์เมนท์เป็นอย่างดี


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228