ครม.ไฟเขียวกรอบงบประมาณปี 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้าน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 64 กรอบวงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ขาดดุลจำนวน 5.23 แสนล้านบาท และประมาณการจะจัดเก็บรายได้สุทธิ 2.777 ล้านล้านบาท
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 64 มีกรอบวงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 63 ที่กำหนดไว้ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.1% โดยยังเป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุลจำนวน 5.23 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขาดดุล 4.69 แสนล้านบาท โดยงบประมาณปีนี้ กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 6.93 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 21% ของวงเงินงบประมาณรวม


ส่วนการจัดเก็บรายได้ ประมาณการจะจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2.777 ล้านล้านบาท โดยการจัดทำกรอบงบประมาณดังกล่าว ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 64 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 3.1 – 4.1% คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วง 0.7 – 1.7% ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณ 5.3%ต่อจีดีพี


TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook