"Aromatic Farm" อาณาจักรมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ คว้ารางวัล ธรุกิจ BCG แห่งปี

SME D Bank ธนาคารเพื่อประกอบการคนตัวเล็ก สานฝัน สาวแกร่ง อดีตมนุษย์เงินเดือน เลือกเส้นทางใหม่ ต่อยอดความฝัน ผันตัวมาเป็น “เกษตรกรยุคใหม่” ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานนวัตกรรมทันสมัย สู่ฟาร์มเกษตรผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ 100% ภายใต้แบรนด์ “Aromatic Farm” คว้ารางวัล “ธุรกิจ BCG แห่งปี 2021”

คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล อดีตประธาน Young Smart Farmer จังหวัดราชบุรี ผู้ก่อตั้งบริษัท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด หรือ “Aromatic Farm” เล่าถึงความเป็นมาของธุรกิจ ว่า “ความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้ หากอายุถึง 40 ปีเมื่อไหร่ จะต้องเป็นเจ้าของกิจการตัวเองให้ได้” จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำด้านธุรกิจสายการบิน ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว โดยเลือกปลูกมะพร้าวน้ำหอม ด้วยความหลงใหลและชื่นชอบมาตั้งแต่วัยเด็ก เรียกว่าเป็นพวก “Coconut Lover”ก็ว่าได้ ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังใช้เวลากว่า 6 เดือน โดยมีพื้นฐานความชอบในการเกษตรเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดเป็นธุรกิจ แบรนด์ “Aromatic Farm” ที่แปลว่า ดินแดนที่ปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติ


“Aromatic Farm” ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมบนพื้นที่เกือบ 10 ไร่ ในตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ถือเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ว่า ผลิตมะพร้าวน้ำหอมได้คุณภาพ กลิ่นหอม หวาน กลิ่นคล้ายใบเตย โดย Aromatic Farm ทำการเกษตรในรูปแบบอินทรีย์ 100% ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น หันมาเน้นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ สนับสนุนให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลูกค้าได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อม ๆ กัน อย่างยั่งยืน


ด้านการบริหาร คุณนวลลออ เอ่ยถึงความโชคดีที่มีประสบการณ์การทำงานประจำมากว่า 20 ปี จึงนำจุดแข็งนี้มาใช้ในการบริหารจัดการสวนได้อย่างกลมกลืน มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน อาทิ ฝ่ายฟาร์ม ฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแพคกิ้ง ฝ่ายบัญชีและต้นทุน ฝ่ายวางแผนและบริหารงานทั่วไป เป็นต้น ทำให้การทำงานเป็นระบบ จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายต่อการติดตามหรือตรวจสอบย้อนหลัง ลดความเสี่ยงในการสต๊อคสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต-ขนส่ง

นอกจากนี้ คุณนวลลออ ยังเล่าถึงที่มาของการยกระดับกระบวนการทำงานอีกว่า “ด้วยความใส่ใจในสิ่งที่รัก เกิดความคิดอยากรู้จักต้นมะพร้าวทุกต้นในสวนตนเองอย่างจริงจัง ช่วงแรกๆ จึงใช้วิธีเดินสังเกตการเปลี่ยนแปลง จดบันทึกทุกอย่างเป็นเล่มๆ จนมีช่วงที่นักศึกษาฝึกงานเข้ามาดูงานที่สวน น้อง ๆ น่ารักมาก เสนอให้ทดลองใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดกระบวนการทำงาน ผ่านระบบสแกน QR Code ที่ต้นไม้ โปรแกรม Google Sheet ซึ่งกลายเป็นนวัตกรรมที่ใช้บอกการบันทึกต้นมะพร้าวทุกต้นในสวน การทำงานมีมาตรฐาน ง่ายต่อการตรวจสอบ ติดตามและควบคุมคุณภาพผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม”

ต่อมาเมื่อปี 2563 “Aromatic Farm” ถูกบททดสอบจากวิกฤติเศรษฐกิจพิษโควิด-19 ระบาด คุณนวลลออเล่าว่า “ต้องยอมรับถึงผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยอดการสั่งซื้อลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มร้านอาหาร รีสอร์ต ในกรุงเทพฯ และตามแหล่งชุมชนท่องเที่ยว เมื่อเกิดวิกฤติ เกิดการล็อกดาวน์ ปิดประเทศ การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ตอนนั้นบอกตนเองต้องอยู่นิ่ง ๆ เพื่อตั้งหลัก โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาน้อมนำปฏิบัติด้วยการนำสติ ความรู้ และคุณธรรมมาเป็นสิ่งนำทางให้ผ่านพ้นมาได้ จากค้าขายแบบ Business-to-Business (B2B) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทันที พุ่งไปยังกลุ่มลูกค้าออนไลน์ นำสินค้าขายบนแพลตฟอร์ม จึงกระจายสินค้าได้รวดเร็ว ส่งผลดีต่อยอดขายและรายได้ให้ค่อย ๆ กลับคืนมาเหมือนเดิม”

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Aromatic Farm ทำการตลาดควบคู่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สามารถตอบทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยวางจำหน่ายที่ TopsSupermaket ร้านอาหารตามแหล่งชุมชนท่องเที่ยว และช่องทาง Line Shopping ผ่าน Line Official Account และ Webite คือ www.aromaticfarm.com โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 1. มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ผลควั่นสด 2. น้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทาน ทั้งแบบบรรจุขวด และแบบถุงลิตรรูปแบบ Frozen 3. เนื้อมะพร้าวน้ำหอม รูบปแบบ Frozen และ 4. วุ้นมะพร้าวน้ำหอม

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ต้องมีคู่คิดที่ดีคอยเคียงข้าง Aromatic Farm ได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ที่เป็นมากกว่าสถาบันการเงิน แต่เป็นธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีอย่างแท้จริง ด้วยบริการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน นำมายกระดับ พัฒนาธุรกิจทำตามความฝันได้สำเร็จแล้ว ยามที่เราได้รับผลกระทบก็ให้ความช่วยเหลือพาเข้าสู่มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น ช่วยประคับประคองธุรกิจ ก้าวผ่านสถานการณ์ยากลำบากมาได้ด้วยดี

ที่สำคัญ SME D Bank ยังเป็นแรงผลักดัน จน Aromatic Farm ได้รับรางวัล “ธุรกิจ BCG แห่งปี 2021” จาก Thailand Top SME Awards 2021 อีกด้วย เนื่องจากเป็นต้นแบบของเอสเอ็มอีไทยในการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของ BCG (Bio Circular Green economy) อย่างครบวงจรกล่าวคือ เป็นธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีช่วย มีการนำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสมบูรณ์

แผนธุรกิจในอนาคตของ Aromatic Farm “นอกจากเรื่องผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ตั้งเป้าหมายที่จะเรียนรู้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ให้ตอบโจทยได้มากที่สุด ลูกค้าได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกหลาน รวมถึงการเพิ่มช่องทางขายรูปแบบออนไลน์รองรับกำลังซื้อที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal ในด้านการบริการ (Service) Aromatic Farm ยังได้ก่อตั้ง Aromatic Farm Academy เพื่อเป็น Business Unit ที่ให้บริการเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอม อินทรีย์ ไว้คอยติดตามกันนะคะ” คุณนวลลออกล่าวทิ้งท้าย


หลายคน อาจมีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตร แต่น้อยคน จะสามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริงได้ แต่สำหรับคุณนวลลออ เทิดเกียรติกุล พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หากมุ่งมั่นทุ่มเท และไม่หยุดพัฒนา จากฝันย่อมเป็นจริง โดย SME D Bank พร้อมยืนเคียงข้าง คอยช่วยสนับสนุนทุกด้าน ตลอดเส้นทางธุรกิจ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228