กนอ.ร่วมบริจาคสนับสนุน โครงการ "Covid Home Care "

นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ภายใต้โครงการ Covid Home Care ให้กับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสถานพยาบาลและกลุ่มแพทย์อาสา จัดตั้งเครือข่าย We Care Network (เราดูแลกัน) เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่พักรักษาตัวอยู่

ที่บ้าน เพื่อลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 200,000.- บาท และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ชิ้น

ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ณ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ (มานิตา คลินิก) เขตดินแดง กรุงเทพฯ
60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228