• noptanitc

เมื่อCFOผลัดใบ

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน(บจ) ย่อมมีประเด็นและนัยสำคัญที่น่าสนใจ

แต่จะเป็นแบบไหนนั้น นักลงทุนต้องศึกษา และติดตามRS เผย `ดามพ์ นานา` ลาออกจากCFO ตั้ง `วิทวัส เวชชบุษกร` นั่งเก้าอี้แทน


นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท รับทราบการลาออกของนายดามพ์ นานา จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของบริษัท เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีผล 31 มกราคม 2563

ทั้งนี้ได้แต่งตั้งนายวิทวัส เวชชบุษกร เป็นกรรมการแทนมีผล 31 มกราคม 2563 และเป็นกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินแทน มีผล 3 กุมภาพันธ์ 2563AAVตั้ง ไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอนุมัติแต่งตั้ง นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) แทนนายสันทัด สงวนดีกุล ซึ่งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ ยอขันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร เนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนครบกำหนดวาระในปี 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป


NEWS ตั้ง `ประพัฒน์ ยอขันธ์`เป็น CEO แทน`อารักษ์ ราษฎร์บริหาร`ที่ลาออก


  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ ยอขันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร เนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนครบกำหนดวาระในปี 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

  

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228