บัญชีกลางเร่งดึงร้านค้าเข้า “ชิมช้อปใช้” รองรับรัฐแจกเงินเที่ยวฟรี 1,000 บ.

กรมบัญชีกลาง เตรียมเปิดชี้แจงร้านค้าที่สนใจเข้าเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” ในวันที่ 3 ก.ย. อีกครั้งที่ชั้น7 ตึกกรมบัญชีกลาง หลังรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าวันที่ 28-30 ส.ค.62 มีจำนวนร้านค้าที่สมัครเพียง 1,800 กว่าร้านค้า


ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศเดินหน้า เร่งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ภายในวันที่ 20 ก.ย.62 นี้ และเปิดจุดรับสมัครที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 กรมบัญชีกลาง และจัดทีมลงพื้นที่ไปให้บริการนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 10 จุด คือ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลพระราม 9 เซ็นทรัลอิสต์วิลล์ โลตัสบางกะปิ Big C พระราม 4 Big C สุขาภิบาล 3 Big C อ่อนนุช Big C แจ้งวัฒนะ แมคโคร จรัญสนิทวงศ์ และที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้มีร้านค้าและสถานบริการหลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน จำนวน 10 ล้านราย ที่จะมาลงทะเบียนใข้สิทธิตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g-Wallet ในวันที่ 23 ก.ย.-15 พ.ย. 62 นี้


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าตามมาตรการฯ ทั่วประเทศ วันที่ 28-30 ส.ค.62 มีจำนวนร้านค้าที่สมัครเพียง 1,800 กว่าร้านค้า ซึ่งมีจำนวนน้อยมากจากเป้าหมายที่คาดการณ์เอาไว้ กรมบัญชีกลางจึงได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครให้ครอบคลุม กว้างขวาง เพื่อให้มีร้านค้ารองรับกับการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้บริการของประชาชนที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิในแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุด


ดังนั้น จึงขอความร่วมมือร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้ว กระจายข่าวเชิญชวนผู้ประกอบการรายอื่น ให้รีบมาลงทะเบียนก่อนจะหมดเขตในวันที่ 20 ก.ย.62 รวมทั้งการช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ Social ต่าง ๆ เช่น การติด Hashtag ชิมช้อปใช้ กด like กด share ข้อมูลในเพจต่าง ๆ ส่วนประชาชนที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิในวันที่ 23 ก.ย.62 หากต้องการใช้บริการหรือซื้อสินค้ากับร้านค้าใด ให้เชิญชวนร้านค้านั้นๆ มาลงทะเบียน แล้วตนเองและครอบครัว จะได้ใช้สิทธิกับร้านค้านั้นได้”สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถเข้ารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดต่างๆ ได้ในวันที่ 3 ก.ย.62 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เวลา 08.00-12.00 น. หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง 02-270 6400 กด 7 และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ ได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th YouTube และ Facebook กรมบัญชีกลาง

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228