• noptanitc

บล. CGS CIMB ร่วม แบงก์ ซีไอเอ็มบี ไทย ออกโปรโมชั่น Privilege สุดพิเศษนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(ขวา) ร่วมกับนายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) (ซ้าย) เปิดตัวมอบ Privilege สุดพิเศษ มูลค่า 15,000 – 160,000 บาท แก่กลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ลงทุนรวมตั้งแต่ 30 ล้าน, 50 ล้าน และ 150 ล้านบาทขึ้นไป ในผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ELN* ผลตอบแทนอ้างอิงราคาหลักทรัพย์ใน SET50 เป็นการลงทุนระยะสั้นรูปแบบใหม่ อายุ 1-9 เดือน โอกาสรับผลตอบแทนสูง 5-15% ต่อปี มูลค่าลงทุนต่อครั้งขั้นต่ำเพียง 1 ล้านบาท ELN เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562 วงเงินออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228