• WPT Team

ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเริ่มฟื้น คาดทั้งปี 10.80-10.99 ล้านคนศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 จะกับมาฟื้นกลับมาเป็นบวก...คาดท้งัปีน่าจะมีจำนวน 10.80-10.99 ล้านคน


ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยกำลังอยู่ในภาวะการทยอยฟื้นตัว โดยนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาเติบโต

เป็นบวกอีกครั้งในเดือน ก.ค. และต่อเนื่องมายังเดือน ส.ค. 2562 ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย

กลับมาแตะที่ 1 ล้านคนอีกครั้ง โดยมาจากหลายปัจจัย อาทิ มาตรการลดค่าธรรมเนียม Visa on Arrival

และการที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทำตลาดในจีนอย่างเข้มข้น กอปรกับอานิสงส์จาก

เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง ทำให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยหดตัว

0.8% (YoY) ซึ่งเป็นอัตราการหดตัวที่ชะลอลงจากในช่วงก่อนหน้าปัจจัยเฉพาะชั่วเรื่องมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม VOA เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง และ

วันหยุดยาววันชาติจีนหนุนการฟ้ืนตัวของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 จาก

ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วง 8 เดือนที่หดตัว น่าจะทำให้ทั้งปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยทั้งปี2562 อยู่ที่ประมาณ 10.80-10.99 ล้านคน เติบโตประมาณ 2.6% - 4.4% จากปี 2561


แนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในระยะข้างหน้า ยังมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างเศรษฐกิจจีนและค่าเงินหยวนที่อาจยังไม่เอื้อ บวกกับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยน ทำให้การรักษาการเติบโตต่อเนื่องของตลาดมีความท้าทายมากขึ้น


อย่างไรก็ดี ปัจจัยเรื่องการดูแลความปลอดภัย คุณภาพ การพัฒนาระบบการคมนาคมเชื่อมต่อแหล่ง

ท่องเที่ยว และมาตรการรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่

ควรทำเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวจีน

และรักษาฐานตลาดให้เติบโตอย่างยั่งยืน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228