• noptanitc

ซิกน่า ประกันภัย ห่วงใยลูกค้ามอบประกันคุ้มครอง ‘โควิด-19’ ฟรีบริษัทฯ ซิกน่า ประเทศไทย (Cigna Thailand) เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ประกาศมอบสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าซิกน่าจำนวน 60,000 สิทธิ์ เพียงลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรีทันที ‘ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย โควิด-19’ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน ซิกน่าอยากมีส่วนร่วมในการช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของลูกค้าทุกท่าน ให้ได้อุ่นใจในยามวิกฤต และเราคาดหวังว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลายไปได้ในเร็ววันนี้ จากการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน

สำหรับประกันอุ่นใจ คุ้มภัย โควิด-19 ของซิกน่า ให้ระยะเวลาการคุ้มครองนานถึง 2 เดือน เมื่อตรวจพบภาวะไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งหมายรวมถึงผู้ป่วยที่เข้าข่ายอาการภาวะโคม่า (Coma) หรือภาวะสมองตาย ภาวะระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หรือ ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) โดยผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ จะได้รับวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในจำนวน 500 บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

ลูกค้าของซิกน่าจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (จำกัด 60,000 สิทธิ์ / 1 ‌ราย‌ต่อ‌ ‌1‌ ‌สิทธิ์‌ ‌เท่านั้น) ‌เมื่อลง‌ทะเบียน‌เสร็จ‌สม‌บูรณ์‌ จะได้รับ SMS‌ ‌เพื่อ‌ยืนยัน‌ความคุ้มครองภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ โดยความ‌คุ้มครอง‌จะเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228