‘ซิกน่า’ ร่วมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่

ซิกน่า ประกันภัย ร่วมมือกับภาครัฐ ปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ให้พนักงานหลายแผนกทำงานจากที่บ้านและเน้นย้ำความสำคัญในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกช่องทาง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อกับซิกน่า และเพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ และความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำทางด้าน Digital Health Platform ของซิกน่าในประเทศไทย

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซิกน่าประกันภัย มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานทุกคน เราจึงจัดให้มีมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาทิ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคและแนวทางการป้องกันให้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไปผ่านสื่อของซิกน่า การตั้งจุดเฝ้าระวังและจุดคัดกรองอย่างเหมาะสมที่บริษัทฯ ตลอดจนการให้พนักงานหลาย ๆ แผนกทำงานจากที่บ้าน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมไปถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เราขอยืนยันว่าเรายังสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของซิกน่า เพื่ออำนวยความสะดวกและมอบความอุ่นใจ และเน้นย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในการสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าทุกคน”

ทั้งนี้ ซิกน่าได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านผ่านช่องทางต่างๆดังนี้


· Call Center ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร 1758 หรือ 02-853-0000

- สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการทั่วไป

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพมิติใหม่

ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลาทำการ 08.00 - 23.00 น.

· Cigna Travel Emergency Hotline ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ

- โทร 02-018-1650 สำหรับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

· E-mail : Cigna.customerservice@cigna.com

· Facebook : Cigna Thailand / เว็บไซต์ https://www.cigna.co.th


นอกจากนี้ ซิกน่าได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยสามารถติดต่อได้ที่ THCIPCLClaimAdmin@Cigna.com

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228