ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จัดงานขอบคุณลูกค้าโซนภาคเหนือ "CIMB Preferred Memorable Night in Chiang Mai"


นายตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย (ที่ 3 จากซ้าย) และ น.ส.ดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารผลิตภัณฑ์การออม (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงาน CIMB Preferred Memorable Night 2019 โดยเชิญ ปั่น-ไพบูลเกียรติ เขียวแก้ว นักร้องคุณภาพคับแก้ว มาขับกล่องบทเพลงหวาน และสร้างความสนุกสนาน ให้สมาชิก CIMB Preferred โซนภาคเหนือ ระหว่างรับประทานอาหารค่ำ เพื่อตอบแทนสมาชิก CIMB Preferred ที่ให้ความไว้วางใจในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ณ โรงแรม แชงกรีล่า เชียงใหม่

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228