"ซีไอเอ็มบี ไทย" จัดงานเลี้ยงขอบคุณ"ทีพีไอ โพลีน" ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการทางการเงินมาอย่างยาวนาน


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานเลี้ยงขอบคุณบริษัท ทีพีไอ โพลีน และสังสรรค์ปีใหม่ ในฐานะที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน และบริษัทในเครือ เป็นลูกค้าของธนาคารมาอย่างยาวนาน โดยให้ความไว้วางใจธนาคารในการใช้บริการการเงินครบวงจร ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก ผลิตภัณฑ์ปริวรรตเงินตรา และการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 9,630 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา รวมถึงธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของลูกค้า อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะ นำโดยคุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 8 จากซ้าย)และทีมบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 6 จากซ้าย) และคุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน (ที่ 5 จากซ้าย) ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228