ซีไอเอ็มบี ไทย มอบรายได้จากละคร นางฟ้า เดอะมิวสิคัล สมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วสมุทรสาคร


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับเกียรติจากลูกค้าหุ้นกู้อนุพันธ์ Maxi Fund Maxi Return Maxi V-Plus ส่งบุตรหลานมาร่วมแสดงละครเวทีการกุศล “นางฟ้า เดอะมิวสิคัล” รอบ Exclusive รายได้ทั้งหมดบริจาคเข้าสมทบทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วสมุทรสาคร นอกจากนี้ คุณเจริญ- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยมีคุณอัศวิน-คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นตัวแทนมอบ จำนวน 10.7 ล้านบาท และคุณสรรเสริญ-คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร บริจาคเงินจำนวน 5 ล้านบาท โดยมีคุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่และบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้รับมอบ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228